ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು

Spread the love

WhatsApp Image 2018-05-15 at 1.06.11 PM

WhatsApp Image 2018-05-15 at 1.14.57 PM

WhatsApp Image 2018-05-15 at 1.15.57 PM

WhatsApp Image 2018-05-15 at 1.15.58 PM

WhatsApp Image 2018-05-15 at 2.25.15 PM

WhatsApp Image 2018-05-15 at 2.26.09 PM WhatsApp Image 2018-05-15 at 2.26.12 PM

WhatsApp Image 2018-05-15 at 2.26.14 PM

WhatsApp Image 2018-05-15 at 10.16.40 AM

WhatsApp Image 2018-05-15 at 10.27.15 AM

WhatsApp Image 2018-05-15 at 12.37.21 PM(1)

WhatsApp Image 2018-05-15 at 12.37.21 PM

WhatsApp Image 2018-05-15 at 12.57.06 PM

15A11

bhatka;

15A12

IMG_5133

IMG_5138

IMG_5169

IMG_5189

IMG_5233

ksj

MCS_3973

MCS_3982

 

 

Facebook Comments

Sri Raghav

Admin