ನೆಲನಲ್ಲಿ

ನೆಲನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಧಲೋಟದಷ್ಟು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅತಿಸಾರ ಭೇದಿ ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ ಬರುವ ಭೇದಿಯ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ರಸವನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಡೆದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಮಾಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಮೊ.ನಂ.9845199790

  • ನೆಲನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಧಲೋಟದಷ್ಟು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅತಿಸಾರ ಭೇದಿ ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ ಬರುವ ಭೇದಿಯ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ರಸವನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಡೆದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಮಾಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
  • ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ರಸವನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಡೆದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಮಾಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

– ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಮೊ.ನಂ. 9845199790

Sri Raghav

Admin