ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸುಸ್ಸು ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ..? ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ

Bed-Wetting--04

ಎನ್ಯೂರೆಸಿಸ್‍ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ದೋಷವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂ ಅಥವಾ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಹಾಸಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿ.ಪೂ.1500ರಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.ದೋಷ ವಿರುವ ಮಂದಿ ಹಗಲು ವೇಳೆಗಿಂತ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ (ನೊಕ್ಟುಮಲ್ ಎನ್ಯೂರೆಸಿಸ್).

# ಕಾರಣಗಳು : 
> ನಿಧಾನವಾದ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: 5 ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವಿಕೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮೂತ್ರ ಚೀಲದ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ, ಸುದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂತ್ರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೆ ಅದು ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಿದ ಅಥವಾ ಖಾಲಿಯಾದ ಮೂತ್ರ ಚೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುವ ದೇಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂವೇದನೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಗಧಿತ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಲಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಿಕೆ. ಆನಂತರ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಸಹಕಾರಿ.

ಮಗು ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರಕ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಈ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಪೂರಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದೇಹವು ಮೂತ್ರ ತಯಾರಾಗುವುದನ್ನು ನಿಧಾನ ಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್‍ನನ್ನು ಆಂಟಿಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಅಥವಾ ಎಡಿಎಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅಧಿಕ ಎಡಿಎಚ್‍ನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಡಿಎಚ್‍ನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮೂತ್ರ ತಯಾರಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗದಿರಬಹುದು. ಇದು ಮೂತ್ರ ಚೀಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ಚೀಲ ತುಂಬಿದ್ದು, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂವೇದನೆ ಮಗುವಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್‍ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Bed-Wetting--01

> ಉದ್ವೇಗ: 2 ರಿಂದ 4 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಗು ಪೂರ್ಣ ಮೂತ್ರ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಉದ್ವೇಗ ಮಗು 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಅವಧಿಗೆ ಶುಷ್ಕತೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಬೆಡ್   ವೆಟ್ಟಿಂಗ್‍ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಘಟನೆಗಳೆಂದರೆ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತ ಪೋಷಕರು, ಗೊತ್ತಿರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋದರ ಅಥವಾ ಸೋದರಿಯ ಜನನದಂಥ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಘಟನೆಗಳು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.  ವಂಶವಾಹಿಗಳು: ಕೆಲವು ವಂಶವಾಹಿಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

Bed-Wetting--05

# ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 
ಎನ್ಯೂರೆಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್‍ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸದಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೇ.15ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ದೋಷ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿವಾರಣೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಯಸಿದಾಗ, ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೂಲಕ ಎನ್ಯೂರೆಸಿಸ್ ದೈಹಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.   ನಡವಳಿಕೆ/ವರ್ತನೆ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎನ್ಯೂರೆಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳಿಲ್ಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ಯಾಡ್ ಒದ್ದೆಯಾದಾಗ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಸೆನ್ಸೊರ್‍ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಡ್‍ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.   ಪ್ಯಾಡ್ ತೇವವಾದಾಗ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂತ್ರಚೀಲವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಬಾತ್‍ರೂಮ್‍ಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಗುವಿಗೆ ಮೂತ್ರಚೀಲ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾದಾಗ ಅದು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡರೆ ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ.
* ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನ ದ್ರವರೂಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಿಕೆ
* ಶೌಚಾಲಯ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
* ಮೂತ್ರ ಧಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಿಕೆ
*  ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಶುಷ್ಕತೆಯಿಂದ ಇರುವುದರ ಪೂರಕ ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳುವಿಕೆ

# ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಎನ್ಯೂರೆಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಔಷಧಿಗಳಿವೆ
1. ಇಮಿಪ್ರಮೈನ್
2. ಡೆಸ್ಮೊಪ್ರೆಸ್ಸಿನ್ ಅಸಿಟೇಟ್(ಡಿಡಿಎವಿಪಿ). 1990ರಿಂದ ಎನ್ಯೂರೆಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Bed-Wetting--05

# ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು : 
ಹಿಪ್ನಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕೃತಿಮ ನಿದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬೆಡ್-ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಿಪ್ನಾಸಿಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಸೆಷನ್‍ಗಳ ಒಳಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

> ಸೈಕೋಥೆರಪಿ :  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎನ್ಯೂರೆಸಿಸ್‍ಗೆ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಎನ್ಯೂರೆಸಿಸ್‍ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಥೆರಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

> ದೋಷ ಪರೀಕ್ಷೆ :  ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನಡವಳಿಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ದರವು ಶೇ.75ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ  ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Bed-Wetting--03

# ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ : 
* ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ವೈಂiÀiಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸದಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರಬೇಕು.
* ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ಚೀಲವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬೇಕು-ದಿನವಿಡೀ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಳು ಸಲದ ನಡುವೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಉತ್ತಮ.
* ಮಲಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ಚೀಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
* ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್‍ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಸದಾ ನ್ಯಾಪಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು.
* ಹಾಸಿಗೆ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಹಾಲ್‍ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ದೀಪ ಅಥವಾ ದೀಪದ ಗುಂಡಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
*  ಮಗು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಏಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಎಚ್ಚರವಾಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಮಗು ಮತ್ತೆ ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬದಲು ಮಗು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ಚೀಲವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಇದರಿಂದ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

# ಬೆಡ್‍ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 
ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಮೂಲಕ ಬೆಡ್‍ವೆಟ್ಟಿಂಗ್‍ಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಎನುರೆಸಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಜ್ಞ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
* ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ.
* ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ.
* ಮಗುವಿನ ವಂಶವಾಹಿ/ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ.
* ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಯಿಂದಲೂ ಮಗುವಿನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.

Sri Raghav

Admin