ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ

ಗುವಾಹಟಿ,ಏ.12- ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಕಾಪ್ರ್ಸ್ನವರು ಸಿಕ್ಕಿಂನ 17,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೋಧಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ (ಎಟಿಜಿಎಂ) ಉಡಾವಣೆ ಒಳಗೊಂಡ ತರಬೇತಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ವ ಕಮಾಂಡ್ನ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಪದಾತಿ ದಳಗಳಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ-ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗಳು ತರಬೇತಿ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಸಮಗ್ರ ನಿರಂತರತೆಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸ್ಥಿರ … Continue reading ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ