ಮುಕ್ತಿ ಸೋಪಾನಕ್ಕೆ ಅರಿವೆ ಅಗತ್ಯವಲ್ಲ ಅರಿವು ಮುಖ್ಯ : ದಾನೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ

ಬಂಡಿಗಣಿ,ಅ.5- ಸೋಪಾನವೇರಲು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಅರಿವೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಪರಮಾತ್ಮನ

Read more