ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ‘ಅಪ್ಪಿಕೊ ಚಳುವಳಿ’ ನಡೆಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ

ಬೆಂಗಳೂರು ಅ.27 : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಎ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಿವಾದಿತ ಹೆಬ್ಟಾಳ-ಚಾಲುಕ್ಯ ವೃತ್ತ ನಡುವಿನ “ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್’ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ

Read more