ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಶೀಘ್ರ ನೆರವೇರಲಿವೆ

ಬೆಳಗಾವಿ,ಸೆ.16- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಾಭ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು

Read more