‘ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶ’ : ಉಮಾ ಭಾರತಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ 10 : ‘ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವೆ ಉಮಾ ಭಾರತಿ

Read more