ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ

ನರೇಗಲ್ಲ,ಅ.3- ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ; ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ

Read more