ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ

ಇಳಕಲ್,ಸೆ.28- ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶೇರುದಾರ ಸದಸ್ಯರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ಧೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೌಕರ ವರ್ಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಳಕಲ್

Read more