115 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೂವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು

ಅಸ್ಟಾನಾ (ಕಜಕ್‍ಸ್ತಾನ), ಅ.30- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (ಐಎಸ್‍ಎಸ್) 115 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮೂವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಇಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

Read more

ಬ್ಯಾಹಾಕಾಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಚೀನಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು

ಬೀಜಿಂಗ್, ಅ.19-ಇಬ್ಬರು ಖಗೋಳಯಾತ್ರಿಗಳಿದ್ದ ಚೀನಾದ ಶೆಂಝೌ-11 ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ. ವ್ಯೂಮಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ದೂರ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ನೌಕೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ

Read more