ಚೀಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾನ ಡೈರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕನಕಪುರ, ಆ.30- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೀಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

Read more