ನರಹಂತಕ ವೀರಪ್ಪನ್’ನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸತ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗ..!

ಚೆನ್ನೈ, ಫೆ.3- ಕುಖ್ಯಾತ ಕಾಡುಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ನರಹಂತಕ ವೀರಪ್ಪನ್ ಬೇಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ (ಎಸ್‍ಟಿಎಫ್) ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಯಾರು ? ದಂತಚೋರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧಕಳ್ಳನನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು

Read more