ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ : ಜಯಣ್ಣ

ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಎನ್.ಡಿ. ಗೊರವರ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಮ್.ಎ. ಘಂಟಿ, ಬಿ.ಆರ್.ಪೋಲಿಸಪಾಟೀಲ, ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ ಶಿಕ್ಷಕ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಸಿ.ಎಮ್.ಕುರುಬರ, ಜಿ.ಬಿ.ಶೀಲವಂತ, ಎಮ್.ಎಫ್.ಕುರಿ, ಎಸ್.ಪಿ

Read more