ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೀವಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಬೇಲೂರು, ಅ.3- ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಜೀಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ಆಹಿಂಸೆ, ಅನಾಚಾರ, ಬ್ರಷ್ಟಚಾರಗಳಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಬೇಸರದ

Read more