ಔಷಧಿಗೂ ಜಗ್ಗದ ಟಿಬಿ ರೋಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 11-ಔಷಧ ನಿರೋಧಕ (ಜಗ್ಗದ) ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಟಿಬಿ (ಕ್ಷಯ) ರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಟಿಬಿ

Read more