ತಾಯ್ನೆಲದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲು ಇರಲಿ : ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಕರೆ

ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, ಸೆ.7- ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನೆಲದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು

Read more