ನೇಮಿನಾಥ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಮೂರ್ತಿಯ ರುಂಡ-ಮುಂಡ ಪತ್ತೆ

ದಾಬಸ್‍ಪೇಟೆ, ಸೆ.27– ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದತ್ತ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿದರೂ ಗತಿಸಿರುವ ಇತಿಹಾಸಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಹುದುಗಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ

Read more