ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಳಿದರೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ : ದಿ. ಜಗದೀಶ ದುದ್ಗಿ           

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ,ಫೆ.14- ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಳಿದರೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ದಿ. ಜಗದೀಶ ದುದ್ಗಿ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ. ಅವರ ಸಮಾಜಸೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ಸೇವಾ ನಿಷ್ಠೆ, ನುಡಿದಂತೆ

Read more