ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ 20 ದೇಶಗಳು : 1,70,000 ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಮಾರಾಟ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ನ.30-ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಈಗ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ

Read more