ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು : ಡಾ. ರೊಟ್ಟಿ

ಬೆಳಗಾವಿ,ಸೆ.30- ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ

Read more