ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೊಸೈಟಿಯ 2ನೇ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಮೂಡಲಗಿ,ಆ.31- ಸಹಕಾರ ಸೊಸೈಟಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೂಡಲಗಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಬೋಧರಂಗ

Read more