ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ

ಮಂಡ್ಯ, ಆ.25- ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾವೇರಿ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ

Read more