ಯಾತ್ರಾ ನಿವಾಸ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ರೋಣ,ಫೆ.4- ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೂಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನಃಶಾಂತಿಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಯಾತ್ರಾ ನಿವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ

Read more