ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 80 ಸಹ-ಪೈಲೆಟ್‍ಗಳ ನೇಮಕ

ಮುಂಬೈ, ಏ.23-ಕಾಕ್‍ಪಿಟ್‍ನಲ್ಲಿ (ಪೈಲೆಟ್‍ಗಳು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ) ಪೈಲೆಟ್‍ಗಳ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ತನ್ನ ಅಗಲವಾಗಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 80 ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಪೈಲೆಟ್‍ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ

Read more