ಈತ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ‘ಅದೇ’ ಕಟ್ ಆಯ್ತು..!

ಈ ವಿಚಾರ ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಸತ್ಯ.’ಎಣ್ಣೆ ಬರುವಾಗ ಗಾಣ ಮುರೀತು’ ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ‌ ಗಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂತಾನಪೇಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ

Read more