ಲೋಕಪಾಲ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಇಂಗಿತ

ನವದೆಹಲಿ, ಏ.27- ಲೋಕಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ, 2013 ಅಧಿನಿಯಮವು ಶಾಸನದ ಕಾರ್ಯಸಾಧು ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸುವುದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ

Read more