ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.5-ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಂಟರ್

Read more