ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳ ಅಧಿವೇಶನ, 49 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪ, 13 ವಿಧೇಯಕಗಳು ಅಂಗೀಕಾರ

ಬೆಳಗಾವಿ, ಡಿ.3- ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಚಳಿಗಾಲದ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಡಿ.3ರವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ

Read more