ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಎದುರು ಯಾವಶಕ್ತಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದು

ಮಹದೇವಪುರ, ಆ.8- ಹೆಣ್ಣಿನ ಬೆಂಬಲ ವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಪುರುಷನೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು

Read more