ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ವಂಚಕರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.5- ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್, ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಧೆಕೋರರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಲು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಳ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ,

Read more