ಮಹಾಮಾಯಿ ಹುಲಿ ಹಿಡಿದ ಆಕಳ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಧಾರವಾಡ,ಸೆ.16- ಮಹಾಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹುಲಿ ಹಿಡಿದ ಆಕಳ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನ, ಉತ್ತಮ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ, ಯುವ ನಟರ ಅಭಿನಯ, ಪರಿಕರ ಪ್ರಸಾಧನಗಳಿಂದ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ

Read more