ನಾಳೆಯಿಂದ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್’

ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೌರವ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುವುದರ ಜತೆಗೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್‍ರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ

Read more