ಭೀಕರ ಶೀತಗಾಳಿಗೆ ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಬಲಿ

ವಾರ್ಸಾ (ಪೋಲೆಂಡ್), ಜ.9- ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಬಲ ಶೀತಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನೂ

Read more