ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 480 ವಲಸಿಗರ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ

ರೋಮ್, ಏ.3-ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಸೇನಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೌಕೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಶಿಶುವೊಂದು ಸೇರಿದಂತೆ 480 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ

Read more