ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ 45 ಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಕೆ..!

ಹೇಗ್(ನೆದರ್‍ಲೆಂಡ್ಸ್), ಏ.30- ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪೀಡಿತ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ 2016ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ 45 ಬಾರಿ ಮಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ತನಿಖೆ

Read more