ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9.02 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರು

ಮುಂಬೈ, ಜ- 6 -ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9.02 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷ್ಕøತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 2022ರ ನ. 9, ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 8,98,42,301 ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ನಂತರ 9,21,453 ಮತದಾರರು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದ್ದ 4,77,953 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು 9,02,85,801 ಮತದಾರರನ್ನು […]