ಸದ್ದುಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ‘ಒಪ್ಪಂದ‘ ಸಿನಿಮಾ

ಈ ವಾರ ಸದ್ದುಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ‘ಒಪ್ಪಂ ದ‘ಸಿನಿಮಾದ ತೆರೆಗೆ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ‘ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಈಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು , ಬಳಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸಮೀರ್ ನಿರ್ದೇ ಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎ ಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಡವೇ ಹಂಚಿಕೊಂ ಡಿದೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ‘ಇರುವರ್ ಒಪ್ಪಂತಂ‘, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ‘ಇದ್ದರು‘ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ […]