ಭಾರತ – ಆಸ್ಟ್ರೀಲಿಯಾ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಹಿವಾಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್

ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, ಏ.6- ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 27.5 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‍ನಿಂದ 100 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‍ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ

Read more