ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‍..!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.13-ಫುಟ್‍ಪಾತ್, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‍ವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ

Read more