ಅಶಿಸ್ತು ತೋರಿದ ಸಚಿವನನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ 6 ವರ್ಷ ಕಿಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ

ಹಾಡೂನ್.ಜ.17-ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವ ಹರಕ್ ಸಿಂಗ್ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೃಬಿಡಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಶಿಸ್ತಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು

Read more