ಯೆಮೆನ್ : 60 ಜನರಿದ್ದ ನೌಕೆ ಮುಳುಗಿ 8 ಮಂದಿ ಜಲಸಮಾಧಿ

ಸನ್ನಾ, ಡಿ.7-ನೌಕೆಯೊಂದು ಮುಳುಗಿ 8 ಮಂದಿ ಜಲಸಮಾಧಿಯಾಗಿರುವ ದುರಂತ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿ ಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನೌಕೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 8 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೀರು

Read more