ಡೇಂಘಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ, ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ

ಡೆಂಘಿ ವೈರಸ್‍ನಿಂದ ಹರಡುವ ಒಂದು ಸೋಂಕು ರೋಗವಾಗಿದೆ. ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಈಉಘ್ಖೆ1,ಈಉಘ್ಖೆ2, ಈಉಘ್ಖೆ3, ಈಉಘ್ಖೆ4 ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ವೈರಸ್‍ಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ

Read more

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ..?

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ತಾನೇ ತಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಸುಕ್ಕು ಗಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ಬಯಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಮೃದುವಾಗಿ,

Read more