ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಗೆ ಇಂಜಕ್ಷನ್ ಹಂಚಿಕೆ: ಕರ್ನಾಕಟಕ್ಕೆ 1030 ವೈಲ್ಸ್ ಗಳು ಲಭ್ಯ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 25- ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ ಫೋಟೆರಿಸಿನ್-ಬಿ ಇಂಜಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸದಾಗಿ 19,420 ವೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

Read more