ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪದಕಕ್ಕೆ ಬಾಜನರಾದ ಮಹಿಳಾ ಹೆಡ್‍ಕಾನ್‍ಸ್ಟೆಬಲ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.21- ಸಿಐಡಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ವಿಭಾಗದ ಹೆಡ್‍ಕಾನ್‍ಸ್ಟೆಬಲ್ ಸಿ.ಶೋಭಾ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ. 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪದಕವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ

Read more