ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಮೃತಾಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಐಡಿಯಾಗಳೇ ಪ್ರೇರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆ.8- ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತ

Read more