ಹುಷಾರ್, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..!

ಮಳೆಗಾಲ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೇವಲ ಉಪದ್ರವ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು (ಡೆಂಘೀ, ಮಲೇರಿಯಾ)ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ

Read more