ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ‘ಮಸಾಲೆ’ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್‌..!

ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಈ ಮಧುಮೇಹ ದಿನೇ ದಿನೇ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿ

Read more