ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ಮೆರಗು

ಕತಾರ್, ನ. 20- ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಫಿಫಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಹಾ ಸಂಗ್ರಾಮವು ಇಂದಿನಿಂದ ಕಾತರ್‍ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಗೂಗಲ್ ವಿಶೇಷ ಅನಿಮೇಷನ್ ಡೂಡಲ್ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಿಫಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್‍ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವುಳ್ಳ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ಈ ಬಾರಿ […]