ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ವೇಗ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.18- ತಿರುಗುವ ಭೂಮಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ… ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಊಹಿಸಲಸಾಧ್ಯ. ಆದರೂ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ಇಂತಹ ಅನಾಹುತ ಘಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೇಗವನ್ನು ದಾಟಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಗ್ರಹವೆಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಭೂಮಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಪರಿ ಸುತ್ತಿವಿಕೆಯ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಭೂಮಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಜÁ್ಞನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾಲಮಿತಿಗಿಂತ (23 […]